Firma istnieje od 1998 roku. Zakres działalności Pracowni obejmuje:

 • opracowywanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych we wszystkich branżach – opracowywanie dokumentacji projektowych budowy nowych oraz przebudowy istniejących budynków w branżach architektoniczno-konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej (budynki mieszkalne, usługowe, handlowe i produkcyjne),
 • opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dróg z projektami sieci.
 • opracowywanie audytów energetycznych i remontowych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej,
 • opracowywanie certyfikatów energetycznych budynków,
 • adaptacja typowych projektów domów mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb indywidualnych Inwestora,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, drogowa, sanitarna i elektryczna) nad realizacją obiektów budowlanych,
 • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami termomodernizacyjnymi,- sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego (branża budowlana, drogowa, sanitarna i elektryczna) nad realizacją obiektów budowlanych z przygotowaniem pełnej dokumentacji przetargowej,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, drogowa, sanitarna i elektryczna) nad realizacją obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji odbiorowej obiektów,

Pracownia specjalizuje się również w przygotowaniu pełnej dokumentacji dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych związanych z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej dla Wspólnot Mieszkaniowych.

W zakres dokumentacji wchodzi opracowanie audytu termomodernizacyjnego lub audytu remontowego oraz pełnej niezbędnej dokumentacji projektowej.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej lub dokumentacji termomodernizacji zależny jest każdorazowo od specyfiki obiektu i jest dla każdego obiektu ustalany indywidualnie.

Opracowane audyty termomodernizacyjne i remontowe:

 • Budynki w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Wałbrzychu
 • Wspólnoty Mieszkaniowe w zarządzie prywatnych zarządców w Wałbrzychu
 • Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze
 • Budynki w zarządzie SK INVESTDOM w Kłodzku
 • Budynki w zarządzie prywatnych zarządców w Nowej Rudzie
 • Budynki w zarządzie prywatnych zarządców w Świdnicy
 • Budynki w zarządzie Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy
 • Budynki dydaktyczne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
 • Budynki dydaktyczne i administracyjne Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
 • Budynki dydaktyczne Urzędu Miejskiego w Świdnicy
Centralne biuro TOYOTA Wałbrzych
Nadzór inwestorski
Centralne biuro TOYOTA Wałbrzych
Nadzór inwestorski
Pracownia Projektowa Konstruktor, Piotr Rajca 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie - DTP Service s.c. 2010